Det opplyser israelsk politi og militærradio. Det er fremdeles uklart hva som forårsaket eksplosjonen, som skjedde i en bil. Etterforskere mistenker foreløpig palestinere for å stå bak. (NTB)