Zhang Yujun og Geng Jinping fikk torsdag dødsdommer for å ha produsert og solgt matvarer som inneholdt det kjemiske stoffet melamin. Minst seks småbarn døde etter å ha fått i seg produkter som inneholdt stoffet, mens nesten 300.000 andre ble syke.

Tian Wenhua, som tidligere var daglig leder for og styreformann i meieriselskapet Sanlu, slapp med livstid i fengsel. Hun er den høyest rangerte av de tiltalte i saken, og mange kinesere reagerer med raseri på det de mener er en altfor mild dom mot henne.

– Burde dø

– Barnebarnet mitt døde. Tian burde også dø, hun skulle vært skutt. Hun har påført folket og spesielt barna så store lidelser, sa Zheng Shuzen fra Henan-provinsen øst i Kina. Zheng mistet et ett år gammelt barnebarn i melaminskandalen.

Til sammen ble det avsagt tolv dommer i rettssaken i den østkinesiske industribyen Shijiazhuang torsdag. Ved siden av de to dødsdommene og livstidsdommen mot Tian Wenhua, fikk en tiltalt betinget dødsstraff.

Betingede dødsdømmer blir i Kina vanligvis omgjort til livsvarig fengsel. De øvrige tiltalte i saken fikk fengselsstraffer på mellom 5 og 15 år. Tian Wenhua må i tillegg betale en bot på 20 millioner yuan eller omtrent like mye i norske kroner.

Tilslører fakta?

Kinesiske myndigheter er blitt anklaget både for å ta for lett på melaminskandalen og for å forsøke å tilsløre fakta i saken. Skandalen er derfor blitt vanskelig for det regjerende kommunistpartiet, som frykter uro i befolkningen.

Politiet i Shijiazhuang anholdt to foreldre av barn som ble rammet, for å hindre dem i å være til stede. De to ønsket å ta opp spørsmål som erstatninger til ofrenes pårørende og de langsiktige helseskadene melamin kan medføre.

Domsavsigelsene kan ifølge diplomater ha blitt lagt til torsdag for at gemyttene skal få en sjanse til å kjøle seg ned under den kinesiske nyttårsfeiringen. Denne feiringen, som er ett av årets største høydepunkter, innledes til helgen.

JASON LEE