64 prosent sier at de er tilhengere av dødsstraff, mens 29 prosent sier at de er imot, viser en meningsmåling Gallup har utført i USA.

Halvparten av de spurte, 49 prosent mener at dødsstraff bør benyttes oftere, mens 18 prosent mener at det benyttes for ofte.

På direkte spørsmål om hva som er best av dødsstraff og livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, holder 49 prosent en knapp på dødsstraff, mens 46 prosent går inn for livsvarig fengsel.

Rettferdig

58 prosent av de spurte mener at dødsstraff benyttes på en rettferdig måte, mens 36 mener det motsatte, blant annet med henvisning til at folk av minoritetsbakgrunn oftere dømmes til døden enn hvite amerikanere, selv når forbrytelsen er den samme.

71 prosent av alle amerikanske menn støtter bruken av dødsstraff, mens andelen blant kvinner er 58 prosent.

Republikanerne

Blant dem som stemmer på republikanerne er hele 78 prosent tilhengere av dødsstraff, mens andelen blant demokratiske velgere er 55 prosent.

Blant hvite amerikanere er andelen dødsstrafftilhengere 69 prosent, mens den blant ikke-hvite er på 55 prosent.

Gallup har undersøkt amerikanernes holdning til dødsstraff helt siden 1936 og konstaterer at andelen tilhengere har økt noe siden da.

I 1936 sa 59 prosent av de spurte at de støttet bruken av dødsstraff, mens andelen i 1966 hadde falt til 42 prosent.

Flest tilhengere var det i 1994 da hele 80 prosent sa at de støttet bruken av dødsstraff.

Færre henretter

To av tre land i verden har avskaffet dødsstraff, mens 58 land ifølge Amnesty International fortsatt har dødsstraff i sitt lovverk. Mange av disse landene har imidlertid ikke praktisert dødsstraff på mange år.

I 2009 ble det ifølge menneskerettighetsorganisasjonen henrettet minst 714 fanger i 18 land, men Kina er da holdt utenfor.

Kina henrettet ifølge Amnesty trolig flere tusen dødsdømte i fjor, men myndighetene i Beijing oppgir ikke hvor mange det var snakk om.

Over 90 prosent av alle henrettelser finner sted i Kina, Iran, Irak, Saudi-Arabia og USA.