Petersson er dømt for i desember 2000 å ha fjernet den øvre grensen på utbetaling av bonuser, noe som kostet Skandia om lag 156 millioner svenske kroner.

Petersson ble onsdag imidlertid frikjent for å ha tilegnet seg 37 millioner kroner ved egenhendig å ha endret pensjonsavtalen sin med Skandia. Han ble heller ikke idømt næringsforbud, som aktor hadde lagt ned påstand om, ettersom retten anser at lovbruddet kun gikk ut over Peterssons arbeidsgiver.

— Selvfølgelig kommer våre jurister til å studere dommen, domsslutningen og alle områdene den berører, sier Björn Björnsson, Skandias nestleder i styret.

Rundt 30 vitner har forklart seg i saken, blant dem flere tidligere styremedlemmer i Skandia som etter eget sigende hadde store problemer med å huske noe fra diskusjonene om bonusutbetalingene.