Sykdom i forbindelse med overvekt fører hvert år til nesten 1,9 millioner ekstra fraværsdager i Danmark. Dette gir et produksjonstap som er beregnet til 6,2 milliarder kroner, skriver danske aviser.

Det er altså ikke bare livsfarlig for en selv å være tykk, framholdt København-avisen Politiken torsdag. Overvekten rammer også næringslivet, og i neste omgang samfunnet og samfunnsøkonomien, het det i artikkelen.

Bred analyse

Ifølge næringslivsorganet Børsen stammer tallene fra den første brede analysen av hvordan ulike risikofaktorer påvirker danskenes helse. Analysen bygger på en undersøkelse laget av Statens Institut for Folkesundhed, norske Folkehelsas danske søsterorganisasjon.

Instituttet har på oppdrag fra danske helsemyndigheter gransket omfanget og følgene av røyking, alkoholbruk og manglende fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Resultatet er meget tankevekkende, mener avdelingslege Barbara Hjalsted i Sundhedsstyrelsen i København.

– Nesten to millioner fraværsdager er et svært stort tall, tenk på hva som kunne vært gjort på alle de dagene, sier Hjalsted til Børsen. Mye tyder på at tanken for lengst har slått danske arbeidsgivere med tykke ansatte.

Sparket kvinne

I juni varslet fagforbundet Handel og Kontor (HK) rettssak mot et revisjonsfirma i byen Roskilde på Sjælland, som sa opp en 44 år gammel kvinne som var organisert i forbundet. Årsak til oppsigelsen var at kvinnen var for tykk.

– Samfunnet er svært opptatt av overvekt og helse. Samtidig ser vi at bedrifter i stadig større grad blander seg inn i ansattes privatliv, og vi frykter at andre arbeidstakere vil bli ydmyket på samme måte som denne kvinnen, sier HKs nestleder Mette Kindberg.

Hun tilføyer at HK ikke har noe imot at arbeidstakere er opptatt av ansattes helse, og at det er bra hvis de tilbyr sunn kantinemat og treningsutstyr. Grensen går ved ren og klar diskriminering av overvektige, mener Kindberg ifølge nettstedet www.dk-arbejdsmarked.dk.