En serie drønnende utbrudd søndag fra den 2.469 meter høye Mayo-vulkanen, 30 mil sør for hovedstaden Manila, førte til at glødende kjempesteiner «store som lastebiler» ble slynget opptil 90 meter opp i lufta. Svarte skyer formørket himmelen over provinshovedstaden Legaspi og byene rundt, et distrikt med 120.000 innbyggere. Det er satt i gang masseevakuering i området.Det første utbruddet kom lør-dag kveld, og ble fulgt av flere andre, og søvnløse innbyggere begynte å flykte ved daggry. 24 timer etter det første brølet fra vulkanen, satte ekspertene risi-koen til høyeste nivå.Det betyr at utbruddet kan vare i én til to uker og at lava kan komme til å bli kastet opptil 20 kilometer vekk fra krateret. Flygende lavastein Lavasteinene holder en temperatur på opptil 900 grader og kan fyke av gårde i opptil 100 kilometer i timen. Den glødende massen vil tilintetgjøre alt på sin vei, sier en ekspert fra Filippinenes seismologiske institutt. Den rennende lavaen og glø-dende nedfall kan sette i gang branner, og derfor frykter myn-dighetene etter hvert fare for eksplosjoner. Over byene rundt vulkanen regnet det aske ý såkalt svart regn — og mødre styrtet ut av husene med barna i armene. - Vi må dra herfra, ropte en mor mens vulkanen buldret og grun-nen ristet under føttene hennes. Legaspi ligger 12 km fra top-pen av Mayon, og folk i byen stirret opp mot fjellet, som spyttet ut ild og la store, svarte skyer over hele området. - Jeg hørte noe som lignet torden, så jeg svarte skyver og deretter kom det flere brak, sier en lokal journalist. 23.000 flyktet Lokale tjenestemenn sier til nyhetsbyrået Reuters at cirka 23.000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine. Militære lastebil er og politibiler rykket ut fra Legaspi til seks truede landsbyer som ligger langs foten av May-on, for å sette i gang en storstilt evakuering. Mange mennesker flyktet på egen hånd, enkelte i oksekjerrer, andre til fots. Det var ikke meldt om omkomne eller skadde som direkte følge av vulkanutbruddet, men i panikken fikk en eldre kvinne hjerteanfall og en gravid kvinne fødte barnet sitt for tidlig. En mann på sykkel omkom da han ble påkjørt av en lastebil full av redningsmannskap. I byen Daraga ble soldater som var på vei for å evakuere folk, heftet i en skuddveksling med kommunis-tiske opprørere. Instituttet for vulkaner og seismologi i Manila meldte lør-dag at de større byene foreløpig var trygge, men at flere landsbyer står i fare for å bli rammet av lava. Når risikonivået nå er hevet betyr det imidlertid at også de større befolkningssentrene i verste fall kan være i faresonen. I det truede området totalt bor det en halv million mennesker. 45 utbrudd Mayon-vulkanen har hatt ut-brudd minst 45 ganger i løpet av de siste 400 årene. Det verste utbruddet fant sted i 1814 da 1.200 mennesker omkom og en hel by ble begravd i lava. I feb-ruar i fjor måtte 80.000 mennes-ker flykte, men ingen omkom. Røde Kors og sivilforsvaret i Manila forbereder seg på å brin-ge inn mat og annen nødhjelp til flyktningene som nå befinner seg i Legaspi.