Overgangsregjeringen som kom på plass da president Hosni Mubarak ble kastet, ledes av militæret. Den prøver nå å styrke militærets rolle i grunnloven, noe som har vakt harme og raseri blant mange egyptere.

Etter fredagsbønnen begynte demonstranter å strømme til den berømte plassen i sentrum av Kairo som knyttes sterkt til revolusjonen i februar. Demonstrantene sang religiøse sanger og ropte slagord mot det sittende regimet.

De krevde videre at makten må overføres til et sivilt styre så fort som mulig, og at det må holdes presidentvalg innen april neste år.

— Ønsker regjeringen å ydmyke folket? Folket reiste seg mot Mubarak og det vil reise seg mot grunnloven de nå prøver å tvinge på oss, ropte et medlem av den islamistiske gruppen Salafistene via høyttalere til demonstrantene.

Demonstrantene er særlig kritiske til et forslag fra det sittende militærstyret som vil militæret visse garantier når den nye nasjonalforsamlingen, som etter planen skal velges neste uke, skal utarbeide en ny grunnlov. Blant annet vil styringen av militærets budsjetter stå utenfor nasjonalforsamlingens kontroll.