Ifølge Røde Kors er gravleggingen av de rundt 78.000 ofrene midlertidig satt på vent for å prøve å hjelpe de 2,4 millioner overlevende, som fortsatt mangler mat, vann og husly.

Myndighetenes restriksjoner mot bistandsorganisasjonene har komplisert hjelpearbeidet betraktelig.

Som et resultat ligger der fortsatt døde kropper i Irrawaddy-deltaet, mer enn fem uker etter at syklonen Nargis herjet landet. Noen er blitt dumpet i kanalene, noen lagt i umerkede massegraver eller kremert, mens mange fortsatt er urørt.

– Å identifisere lik på dette stadiet vil bli utrolig vanskelig. Mange er nå i en fase av forråtnelse, og flere mistet klær og andre identifiserende objekter da de ble tatt av bølgene. Mange er skylt flere kilometer bort fra der de hører hjemme, sier Craig Strathern, talsmann for Røde Kors i Burma.

HJELPER OVERLEVNDE: Det er mer enn fem uker siden syklonen Nargis herjet landet. Gravleggingen av 78.000 ofre er satt på vent, for å hjelpe overlevende.
STR