Jusjtsjenkos parti Vårt Ukraina ble slått både av Julia Timosjenkos blokk og, kanskje enda mer forsmedelig, av Regionpartiet til tidligere statsminister Viktor Janukovitsj, mannen som ble styrtet av oransjerevolusjonen. Hans prorussiske parti ble ifølge valgdagsmålingene det største partiet, med mellom 27 og 31 prosent av stemmene.

Partiene som sto bak oransjerevolusjonen må nå legge personlige og politiske stridigheter på hylla og forene krefter for å holde det prorussiske Regionpartiet ute av regjeringskontorene.

Flertall for oransjepartiene

Ifølge Timosjenko, som gikk ut av president Viktor Jusjtsjenkos regjering i fjor, har de tre partiene – hennes egen blokk, Jusjtsjenkos Vårt Ukraina og støttepartiet Sosialistene – fått flertall i nasjonalforsamlingen.

Ifølge valgdagsmålingene etter søndagens valg vil de tre partiene vel 250 av de 450 plassene i nasjonalforsamlingen, mens Regionpartiet og kommunistene til sammen vil få 195 plasser.

Koalisjonserklæring

De tre oransjepartiene vil komme sammen allerede mandag og undertegne en koalisjonserklæring, opplyser partikilder i Vårt Ukraina.

Julia Timosjenko vil bli nominert som statsministerkandidat, sier valgkamplederen i hennes parti.

President Viktor Jusjtsjenko har dermed et besværlig samboerforhold foran seg, uansett hva som skjer: Enten hans gamle kampfelle og senere rival Julia Tomsjenko, eller hans hovedmotstander fra oransjerevolusjonens dager, prorussiske Viktor Janukovitsj.

Jusjtsjenko har ikke selv kommentert valgresultatet, men hans medarbeidere sa han ville gå inn for å gjenreise oransjekoalisjonen. Regjeringsforhandlingene vil trolig ta lang tid.

Misnøye

Valget søndag ble sett på som en test på om oransjerevolusjonen fortsatt har støtte i befolkningen, eller ikke. Resultatet må leses som en klar mishagsytring fra velgerne, og oransjekoalisjonen får dermed et forsterket press på seg for å innfri valgløftene sine og gjennomføre varslede reformer.

Det endelige valgresultatet er ikke ventet før om er par dager. De første resultatene som ble offentliggjort mandag morgen, basert på 2,5 prosent av stemmene, ga Timosjenkos blokk 29 prosent av stemmene, Vårt Ukraina 20 prosent og Regionpartiet 18 prosent. Men oppslutningen om de ulike partiene varierer sterkt fra region til region, og resultatet kan derfor bli et helt annet når alle stemmene er telt opp.