• Født 27. november 1960 i Dnepropetrovsk, som ligger sentralt-sør i Ukraina.
  • Utdannet økonom. Gift og har ett barn.
  • Dannet selskapet Forente energisystemer, som tjente store penger på forretninger i energisektoren under den første privatiseringsfasen.
  • Fikk etter dette tilnavnet «gassprinsessen».
  • Statsminister fra januar-september 2005 og fra desember 2007-d.d.
  • Dannet i 1996 partiet Moderlandet
  • Har fra valget i 2006 stått i spissen for en valgallianse med sosialdemokratene, under navnet Blokk Julia Timosjenko