Sadi Bugingo er tiltalt i norgeshistoriens første rettssak etter folkemordet i Rwanda. Bugingo, som har bodd i Bergen siden 2001, er tiltalt for medvirkning til over 2000 drap.

I Oslo tingrett leser dommer Jonas Petter Madsø opp hele dommen mot Bugingo.

Selve slutningen kommer til slutt.

Sadi Bugingo er tiltalt for medvirkning under to massakrer og en rekke drap ved sykehuset i hjembyen Kibungo.

Tror ikke på tiltalte

Dommerene har så langt i opplesingen ikke trodd Bugingo på noe.

I sin forklaring sa Bugingo at det var gode forhold mellom tutsier og hutuer i forkant av folkemordet.

— Tiltalte fremstår ikke som troverdig når han sier at det skal ha vært et godt forhold, sier Madsø.

Han leser opp at han og meddommerne ikke fester noen lit til at Bugingo ikke visste om at det var en truende situasjon.

— Retten bemerker at tiltalte var en velstående forretningsmann. Den uvitenheten tiltalte påberoper seg, fremstår ikke som troverdig, sier Madsø.

Telefonsamtale

Dommeren leser opp en telefonsamtale som ble tatt opp av politiet.

I den sa Bugingo til en av sine brødre:

— Det kan hende at de (politiet, red.anm.) spør om du så meg med våpen. Her skal du si at jeg ikke hadde våpen.

Ifølge dommerne, tror de at han hadde våpen.

Bugingo selv har forklart at han aldri var medlem av noe politisk parti. Et stort antall vitner har derimot sagt noe annet.

— Samlet sett er det et betydelig antall vitner som vitner om at han var medlem, og retten finner ingen grunn til å betvile dette, sier Madsø.

- Kontrollerende rolle

Dommeren sier retten finner det bevist at Bugingo var på åstedet ved et kommunehus. Her ble minst 1000 mennesker regelrett slaktet ned.

— Tiltaltes rolle på åstedet var av en kontrollerende karakter, sier Madsø. Antallet på 1000 er «i alle fall ikke for høyt», ifølge dommeren. Også ved den andre massakren i tiltalen, var Bugingo tilstede, slår dommeren fast.

— Tiltalte ble observert på flere steder. Vitnene visste godt hvem tiltalte var, sier Madsø.

RETTSSAK: I hele høst satt Sadi Bugingo (skjult bak arrestforvareren) på tiltalebenken. Klokken 10 kom Jonas Petter Madsø ut for å lese opp dommen mot Bugingo. Forsvarerne Harald Stabell og Maria B. Aas ved siden.
Håvard Bjelland
TILTALT FOR FOLKEMORD: Sadi Bugingo har bodd i Bergen siden 2001. Han er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på 2000 mennesker i Kibungo, Rwanda under folkemordet i 1994.ILLUSTRASJON: GUSTAV KVAAL