Spesialetterforsker Patrick Fitzgerald har trolig avsluttet sine undersøkelser, og spørsmålet er når han vil ha sin tiltalebeslutning klar og hvor mange av president George W. Bushs medarbeidere den vil omfatte, skriver amerikanske aviser.

Presidentens viktige rådgiver Karl Rove risikerer å bli stevnet for storjuryen og anklaget for mened. Det samme er tilfelle med stabssjefen til visepresident Dick Cheney, Lewis «Scooter» Libby. Også Cheney selv er de siste dagene kommet i søkelyset for sin rolle.

Storjuryen kom sammen onsdag og sitter samlet i to dager hvis ikke spesialetterforsker Fitzgerald velger å utvide denne tiden med noen dager ekstra. Det er ikke klart om Fitzgerald vil vente helt til fredag med å offentliggjøre navnene på dem som stevnes eller om han vil gå ut tidligere.

Værer blod

Demokratene i Kongressen værer republikansk blod og kommer til å utnytte denne saken for alt den er verdt. Fremtredende demokrater vil forsøke å fremstille republikanernes grep om maktapparatet i Washington som usunn og preget av korrupsjon.

Senator Charles Schumer fra New York har gått så langt som å kreve at president Bush sparker enhver tjenestemann i Det hvite hus som har hatt noen forbindelse med denne saken. New York-demokraten krever videre at Bush ikke kommer med kritikk hvis det blir reist tiltale mot medarbeidere.i Det hvite hus.

Den kinkige Plame-saken har vært samtaleemne i Washington helt siden Valery Plames navn dukket opp i en avisartikkel 14. juli 2003. Valery er gift med en ambassadør som rettet skarp kritikk mot Bush og Irak-krigen, men det var en godt bevart hemmelighet at Valery Plame var CIA-agent.

Da spaltisten Robert Novak offentliggjorde navnet i sin kommentarspalte kom spørsmålet straks opp om hvem som hadde lekket navnet på CIA-agenten. Helt siden 1982 har det vært en alvorlig føderal forbrytelse å offentliggjøre navnet på en hemmelig CIA-agent.

Peker mot Cheney

Sporene ledet til Det hvite hus, til visepresident Cheneys kontor, og granskingen som ble satt i gang viser at sporene fører helt til topps – til Cheney selv. Det er dette kinkige spørsmålet, om Valery Plames navn ble lekket med vitende og vilje, Fitzgerald nå skal avklare.

Etterforskerne har fått et unikt innblikk i arbeidet som pågikk i Det hvite hus for å rettferdiggjøre Irak-krigen – et arbeid der Cheney opptrådte som selve krumtappen.

Ambassadør Joe Wilson, som er gift med Valery Plame, ble sendt til Niger sommeren 2002 for å undersøke påstander om at Saddam Hussein hadde vært på jakt etter uran fra den lille republikken.

Resultatene av faktaarbeidet til ambassadør Wilson ble misbrukt av president Bush til å rettferdiggjøre Irak-krigen, og tjenestemenn i Det hvite hus mente Valery Plame hadde spilt en sentral rolle i forberedelsene til Wilsons reise.

Korrupsjonsreir

Cheney har i ettertid vært påpasselig med å understreke at han ikke kjente ambassadør Wilson, hans kone Valery eller reisen til Niger. Så sent som i september 2003 sa Cheney i et TV-program at han ikke visste noe om Wilson eller hans Niger-reise.

Men ifølge notater fra Libby fortalte Cheney allerede 12. juni 2003 at Wilsons kone muligens hadde hatt en finger med i planleggingen av ambassadørens reise. Det var over fire uker før Novak offentliggjorde navnet til CIA-agenten Plame. Dette er forhold som Fitzgerald har vært klar over helt siden han innledet sin gransking for snart to år siden.

Hvis president Bush blir tvunget til å fjerne Karl Rove, har han fått et alvorlig skudd for baugen, vel tre år før hans embetsperiode er over, men bare ett år før det viktige mellomvalget til Kongressen.

Rove er et politisk dyr, en valgstrateg av de store, som mange mener sto helt sentral i arbeidet med å sikre Bush gjenvalget i fjor. Men enda verre blir det for republikanerne hvis Bush-administrasjonen skal bli stemplet som korrupsjonsreir.

Spesialetterforsker Patrick Fitzgerald utenfor tinghuset i Washington onsdag. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Visepresident Cheney under et møte med president Bush og ambassadør Iraq Khalilzad i Washington onsdag. REUTERS/Kevin Lamarque