STEIN VIKSVEENBrussel I helgen falt de siste brikkene på plass for et vedtak som kan skape bølger i EU.Cannabisplanten blir nok ikke like vanlig som kaktus og bregner i belgiske stuevinduer, men etter at et flertall i nasjonalforsamlingen har sluttet seg til regjeringens forslag om en liberalisering av narkopolitikken, er det fritt frem for den som vil dyrke til eget behov. Det vil heller ikke være forbudt å gå rundt med en begrenset mengde hasj til personlig forbruk.— Det er ingen objektiv grunn til å behandle cannabis annerledes enn alkohol og tobakk. Erfaringene viser at et samfunn uten narkotiske stoffer er en illusjon, heter det i en regjeringserklæring. Kun til hjemmebruk Det vil ikke være tillatt å røyke hasj på Brussels berømte Grand Place eller andre offentlige steder. Det blir definert som urenslighet på linje med urinering i sentrumsgater, men det skal ikke utløse andre reaksjoner enn i verste fall en bot. Brukerne skal holde seg hjemme.- Vi tar konsekvensene av en politikk som i det stille blir fulgt i flere EU-land, sier statsminister Guy Verhofstadt. Vi vil ikke straffeforfølge de individuelle brukerne, men vi skal gripe inn om hjemmedyrket hasj blir lagt ut for salg eller enkeltpersoners forbruk når et omfang, der det blir et problem. Andre narkotiske stoffer vil fortsatt være illegale. Den nye narkopolitikken har skapt en juridisk gråsone. Det er ikke blitt gjort noe forsøk på å definere hvor mye hasj som skal tillates for personlig forbruk og når myndighetene kan gripe inn. Frankrike raser Helseminister Magda Aelvot peker på at også Italia, Spania og Portugal har lettet på sine regler når det gjelder personlig bruk av cannabis. Hun regner med at de vil bli de neste landene til å følge det belgiske eksempelet.I nabolandet Frankrike derimot raser man over det belgiske vedtaket. President Jacques Chirac har ført det reneste felttog for å tvinge Nederland til å endre sin liberale narkotikapolitikk og anført at Nederland er medansvarlige for franske narkotikaproblemer. Det ga intet resultat.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende