Det gikk ikke lenge fra den nye lakseavtalen ble kjent i går, til det kom en pressemelding fra Europakommisjonen.

— Denne balanserte avtalen vil sikre stabile og bærekraftige markedsforhold som er rettferdige for både produsenter, eksportører og videreforedlingsindustrien. Den fremforhandlede løsningen gjenspeiler de utmerkede handelsforholdene mellom EU og Norge, sier Mandelson.

I pressemeldingen bekrefter handelskommissæren at han vil sørge for å erstatte importavgiften som gjelder i dag, med den nye minsteprisen på 2,81 euro.

Et spark til den norske næringen blir det også plass til: «Minsteprisen, som skal reflektere produksjonskostnadene i Norge, vil beskytte europeiske lakseprodusenter mot urettferdig import til dumpingpriser», heter det i pressemeldingen fra Kommisjonen. Utgangspunktet for hele krangelen er at EU mener norske eksportører har dumpet laks på det europeiske markedet til priser under de reelle produksjonskostnadene.