— Denne meningsmålingen viser at det er solid støtte til regjeringen i Irak-spørsmålet. Det er betryggende å ha en slik ryggdekning, sier statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) til Bergens Tidende.

Gjennom sin pressetalsmann Gunnar Husan uttrykker Bondevik tilfredshet over utfallet:

— Det er betryggende å ha en slik ryggdekning. Regjeringen har gjort det vi mener er rett og har fulgt en konsekvent linje, men det er selvsagt oppmuntrende at denne har en så stor oppslutning blant de spurte, konkluderer Bondevik.

- Ny norsk politisk trend

Også utenriksminister Jan Petersen (H) tar utfallet av meningsmålingen til inntekt for regjeringen. Gjennom Karstein Klepsvik, UDs pressetalsmann, uttaler Jan Petersen følgende til BT:

«Her ser det ut som om regjeringen har solid støtte for den linje den har lagt seg på.»

Dette er Espen Barth Eide, avdelingsleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), enig i.

— Dette bekrefter inntrykket av det politiske bildet, inkludert Frp sitt. Carl I. Hagen er jo den eneste som har talt for å støtte en militær aksjon, bemerker Barth Eide.

— Hele 78 prosent mener det er riktig av Norge ikke å støtte en aksjon. Kan dette være et uttrykk for at nordmenn ønsker en mer selvstendig linje i forhold til USA?

— Ja, det har skjedd noe med Norges forhold til USA de siste månedene som har ført oss nærmere Europa. Jeg tror det er uttrykk for en trend som kan bli mer enn kortvarig. Føler meg overbevist at det vil ha noe å si i forhold til Norges forhold til EU. Tradisjonelt kommer Norge fra en atlantisk posisjon der vi har stått nær USA. Gjennom USAs endring har vi rykket nærmere den europeiske posisjonen, sier NUPI-lederen.

På sikt tror Barth Eide dette vil styrke Ja-siden til EU i Norge.

— Litt av grunnen til Norges distanse til EU har vært at vi står nær USA. Nå har vi tatt noen skritt nærmere det sentrale Europa.

Lover nye demonstrasjoner

Ingrid Fiskaa, pressetalskvinne for Fredsinitiativet og leder i Sosialistisk Ungdom (SU), jubler over meningsmålingen. Hun er overbevist om at nordmenn med dette markerer at Norge bør føre en selvstendig utenrikspolitisk linje.

— Ja, absolutt. Derfor tror jeg regjeringen har gjort et rett valg. Det handler om respekt for FN-vedtak. At FN har tort å gå mot USA viser at det finnes mulighet for andre stemmer også i FN.

— Hvordan vurderer du Fredsinitiativets rolle?

— Vi er bare et samlet uttrykk for det 180 organisasjoner mener. Det er historisk og det har nok betydning for utfallet at vi mønstret så mange folk på gatene. 130.000 demonstranter gikk i tog landet over 15. februar, oppsummerer Ingrid Fiskaa som lover nye demonstrasjoner dersom det blir krig.

GODT PÅPASSET: Statsminister Kjell Magne Bondevik, som ble passet på av to livvakter i Oslo i går, er glad for støtten til regjeringens syn i Irak-spørsmålet.<p/> FOTO: SCANPIX