Hurtigutrykningsstyrken NRF (NATO Response Force) var et hett tema under NATOs uformelle forsvarsministermøte i byen Taormina på Sicilia fredag. Etter møtet hadde Strøm-Erichsen en egen samtale med USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld, og der ga hun beskjed om hva Norge vil kunne bidra med i NRF.

– Det er blitt understreket at vi må stille opp med de kapasitetene vi har, og vi har derfor sagt fra at det kan være aktuelt å stille både spesialstyrker og helikoptre til rådighet. Det vil være veldig etterspurt i NRF, sier Strøm-Erichsen.

Hun kan ikke si nøyaktig hvor mange helikoptre det vil være snakk om, men sier det dreier seg om et «ensifret antall».

Spesialstyrkene og helikoptrene vil tidligst kunne stilles til rådighet i 2007.