Kartleggingen av den genetiske koden, genomet, til mus vil spille en betydelig rolle for forskerne når de skal forstå det menneskelige genom, hevder Celera Genomics. Det amerikanske bioteknologifirmaet publiserte en første versjon av det menneskelige genom i februar.

Mus og mennesker er veldig like på det genetiske planet. Likheten gjør mus svært godt egnet for laboratoriestudier. Genomet til mus består av omlag 2,6 milliarder basepar av DNA. Det menneskelige genomet består av omlag 2,9 milliarder basepar.

— Celeras databaser over muse- og menneskegenomene gir abonnentene nye verktøy i utviklingen av nye medisiner, sier president og sjefsforsker i Celera, doktor Craig Venter, ifølge BBC News.

Celeras analyseutstyr leste mer enn 15,9 milliarder basepar med genetiske data. Dette gir en feilprosent på mindre enn 1 prosent, ifølge selskapet.(Origo)