Utenriksminister Jan Petersen (H) og forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) ba fredag ettermiddag Stortingets utvidede utenrikskomité om tilslutning til å fremme tilbudet om militær bistand overfor USA. Det fikk de, men SV og Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for at saken skal tas opp til full behandling i Stortinget. Dette skal skje hvis minst seks medlemmer av komiteen ber om det. Det er ventet at denne debatten vil komme opp raskt.

Til tross for forbeholdet om Stortingets behandling, mener regjeringen den allerede fredag fikk tilslutning fra stortingsflertallet til å tilby USA norske styrker som inkluderer jagerfly, transportfly, helikoptre og militære enheter på bakken. SV går imot dette, og SV-leder Kristin Halvorsen mener det er viktig med en åpen debatt om norsk krigsdeltakelse.

Flertall

­— Vi ville vært forsiktigere med å fremme tilbudet hvis vi ikke trodde det var flertall bak det. At noen ønsker en åpen debatt i Stortinget, forandrer ikke det inntrykket, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Jan Petersen sier det hadde vært ønskelig om Stortinget kunne gitt sin tilslutning uten "noe om og men", og mener man kan forbauses over at Frp og SV står sammen om å kreve stortingsbehandling.

— Dette er et bidrag vi yter som del av en koalisjon, med hjemmel i internasjonale konvensjoner. NATOs artikkel 5 er utløst her, og alle NATO-land er forpliktet til å hjelpe et annet NATO-land som er angrepet, sier Petersen.

Det norske tilbudet er kommet som resultat av en dialog mellom amerikanerne og de norske offiserene som er i operasjonens hovedkvarter i USA.

— Når vi sender inn norske styrker, må vi være forberedt på at de kan komme i skarpe situasjoner, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Spesialkunnskap

Hun understreker at Norge har tilbudt bistand på områder hvor vi har ekspertise: Vinterkrig, minerydding og transport. Det er like mye snakk om rådgivning som om aktiv deltakelse.

— Vi har skreddersydd et tilbud som kan utfylle de amerikanske styrkene, sier hun. Krohn Devold understreker at tilbudet er begrenset til Afghanistan, på bakgrunn av spekulasjoner om at USA vil utvide kampen mot terrorisme til flere land.

Krohn Devold understreker at ingen norske vernepliktige soldater vil bli sendt til Afghanistan.

Det norske tilbudet vil bli fremmet umiddelbart, og så må man avvente responsen fra amerikanerne. Krohn Devold tror ikke alle elementene vil bli etterspurt, men Forsvaret skal forberede seg slik at Norge raskt kan stille med det utstyr og personell amerikanerne ønsker.

Militærdomstoler

Utenriksminister Jan Petersen har ikke forandret mening om de omstridte amerikanske militærdomstolene mot terrormistenkte ikke-amerikanere. Han mener noen av motforestillingene er bygd på feil premisser:

— Dette er under utredning, og vi må ha litt tålmodighet og vite hva vi holder på med før vi gjør noe med det, sier han.

Han mener signaler fra USA de siste dagene tyder på at graden av åpenhet og tiltaltes rettigheter er ivaretatt bedre enn mange har antatt.

— På en del områder er det ikke klarlagt hvordan disse domstolene vil fungere. Men det er all grunn til å følge nøye med, og det er naturlig at dette blir en del av Bondeviks samtaler med amerikanerne, sier han.

Fakta om norske styrker som tilbys

 • Seks F 16 jagerfly
 • Fire Bell helikoptre
 • Ett DA 20 elektronisk krigføringsfly
 • Et mindre antall stabsoffiserer
 • Et begrenset antall spesialister innen vinteroperasjoner
 • Et mindre antall eksplosivryddere
 • En transportkontrollenhet

Følgende tilbys til eventuelle humanitære støtteoperasjoner i og rundt Afghanistan:

 • Ett til to C-130 Hercules transportfly
 • Et mindre antall eksplosivryddere
 • En transportkontrollenhet
 • Diverse mindre ingeniørenheter
 • Et mindre antall rådgivere/eksperter innen vintertrening, sivilt-miliært samarbeid, minerydding og flydropp.

(NTB)

Arkivfoto: EPA/US Army