145 britiske pund er prisen for å registrere seg som «eggsøkende». Blir man satt i kontakt med en eggdonor, koster det 600-1200 pund. Donorer kan registrere seg gratis,

Ifølge The Independent skal eggene tas ut fra donoren på en fertilitetsklinikk, i all anonymitet. Der skal screening og innsetting av egget foretas, mot ytterligere betaling.

Britisk lov tillater ikke at donorer mottar mer enn 15 pund for å donere egg. Loven setter imidlertid ikke grenser for utveksling av egg og penger i andre land. Med en mer liberal lovgivning.

Tidligere er nettstedet «Man not included» lansert. Der formidles sæd primært til lesbiske par.