De fleste yngre og middelaldrende europeere behersker til en viss grad engelsk. Språket er da også blitt et slags felles kommunikasjonsmiddel, det som kalles et lingua franca, slik latin var det i middelalderen.

Problemet er at ikke-britiske europeere flest innbiller seg at de kan langt mer engelsk enn de egentlig gjør. Derfor bør de enten lære seg språket bedre, eller holde seg til sine egne morsmål, sier lingvistene.

Professor Gerhard Stickel ved universitetet i Mannheim i Tyskland sier at når tyskere og franskmenn skal snakke sammen, bør de helst bruke fransk eller tysk. Og hvis de må ty til engelsk, bør det i det minste være skikkelig engelsk, mener han.NTB