Den kraftsamlingen som Bush— og Kerry-kampanjene nå har satt i gang er et uttrykk for hvor jevnt det er i oppløpet til dagens valg i USA.

Nå skal hver eneste registrerte velger jages frem til stemmelokalet. Det skjer gjennom nøye planlagte aksjoner, ikke minst i vippestatene der målinger viser at det kanskje ikke skal mer enn en håndfull stemmer til for å vippe seieren til presidenten eller utfordreren.

BASERT PÅ de siste meningsmålingene før helgen har drevne analytikere «kokt» oppgjøret ned til å dreie seg om hvem som vinner Florida og/eller Ohio.

Bush må vinne Florida, kan tape Ohio - forutsatt at han klarer å kompensere med seier i noen av de andre vippestatene.

For Kerry er oppgaven litt tyngre. Han bør aller helst vinne både Florida og Ohio. Og så må han holde fast på alle de statene Al Gore vant i 2000. Det kan bli vanskelig nok å dømme etter noen av de siste målingene.

DET ER DE som ikke har bestemt seg for om de skal stemme, og hvem de eventuelt skal stemme på, som er hovedmålet for de aksjonene som nå settes i gang. Samtidig skal «alle» få en påminnelse om at valgdagen er tirsdag 2. november.

Det kan være fristende å spørre om noen av leirene kommer til å bære folk til stemmelokalene.

Ifølge forskjellige rapporter skal det være den største innsats noensinne for å mobilisere velgerne. Og både Republikanerne og Demokratene synes å ha tatt lærdom fra «feilen fra i fjor» da det ble slappet noe av i innspurten.

Bare i Ohio skal det være 27.000 frivillige i arbeid i denne mobiliseringen.

PENGESUMMER svirrer friskt i luften. Det hevdes at Bush-kampanjen kommer til å bruke 125 millioner dollar de siste tre-fire dagene - i underkant av en milliard kroner. Det er tre ganger mer enn det som ble brukt i 2000. Kerry-kampanjen skal ha et budsjett på omkring halvparten - det er likevel en fordobling av det beløpet Al Gore brukte i en tilsvarende mobilisering for fire år siden.

Men i tillegg kommer de pengene, og den innsatsen, som sprøytes inn i velgermobiliseringen fra fagforeninger, bransjeorganisasjoner og andre interessegrupper som henvender seg direkte til sine medlemmer og sympatisører med oppfordring om å stemme på den kandidaten de mener er best skikket til å besitte Det hvite hus de kommende fire årene.

Å regne ut hva prisen er for de avgjørende stemmene i dette kappløpet er nærmest umulig. Men at det koster å bli president - det skal ingen ha den ringeste tvil om.

INNSPURT: President George W. Bush hilser på tilhengere i valgkampinnspurten i Milwaukee, Wisconsin, i går. <p/> FOTO: JASON REED, REUTERS