Må gjøres før 1. juli 2004:

1. Havnene gjennomfører sårbarhetsvurdering

2. Havnene lager sikkerhetsplan med tiltak

3. Havnene utnevner sikkerhetsansvarlig

4. Kystverket godkjenner sikkerhetsplanen

5. Program for trening og øvelser gjennomføres

Myndighetene bestemmer sikkerhetsnivå og hvilke tiltak som skal iverksettes:

  • Sikkerhetsnivå 1: Er normaltilstand, minimum av sikkerhet skal til enhver tid opprettholdes.
  • Sikkerhetsnivå 2: Øket sikkerhet gjennomføres, på grunn av fare for en sikkerhetstrussel eller terrorhandling.
  • Sikkerhetsnivå 3: Maksimal sikkerhet fordi det er en akutt sikkerhetstrussel og en terrorhandling kan være nær forestående eller sannsynlig.

Havnen skal beskyttes mot:

1. Ødeleggelse aller skade ved for eksempel eksplosiver, ildspåsettelse, sabotasje eller vandalisme.

2. Kapring eller beslagleggelse av skip eller personer om bord.

3. Ødeleggelse av last, viktig skipsutstyr, systemer eller forsyninger.

4. Uautorisert adgang, blindpassasjerer inkludert 5. Smugling av våpen eller utstyr, masseødeleggelsesvåpen inkludert.

6. Bruk av skip til å frakte terrorister.

7. Bruk av skip som våpen, for eksempel ved bevisst å kollidere med en annen båt.

8. Blokkering av terminal, havneanlegg og liknende.

9. Biologiske, kjemiske eller atomvåpenangrep.

Slik sikres havnene:

1. Tiltak skal iverksettes for å hindre at våpen andre farlige substanser blir tatt med inn på terminalen eller et skip. Det inkluderer stikkprøver av passasjerer, med flyplassliknende skanning av last, bagasje og kroppsvisitering av personer. Typisk vil 5 prosent av passasjerene på utenlandsferger kroppsvisiteres.

2. Det skal etableres avgrensede områder innenfor havneterminalen, inklusive gjerder, overvåking, låste porter og adgangskontroll. Til enhver tid vaktmannskap tilgjengelig for kontroll av havneområdet. Sjøsiden skal også overvåkes, med kamera eller mannskap i en normalsituasjon. Viktige veier og infrastruktur i nærheten overvåkes.

3. Havnepersonell skal hver tredje måned øve i håndteringen av ulike sikkerhetsnivåer og trusler. Alle sikkerhetshendelser skal rapporteres. Havnenes sikkerhetsansvarlige har 24-timers døgnvakt.