Andreas Kley og Horst Vigener er dømt til henholdsvis to års og ni måneders betinget fengsel for å ha utbetalt over 6 millioner euro i bestikkelser til ansatte i det italienske energiselskapet Enel. Bestikkelsene skulle sikre Siemens kontrakter verdt 450 millioner euro.

Siemens’ administrerende direktør Klaus Kleinfeld og styreleder Heinrich con Pierer har trukket seg som følge av en rekke korrupsjonsskandaler i selskapet.