Halevy sier i et intervju med radiostasjonen Reshet B at Israel og Hamas kan ha felles interesse av en våpenhvile. Hans forslag om direkte kontakt med islamistene som nå leder palestinernes regjering, er i strid med den israelske regjeringens offisielle politikk.

Regjeringen har gjort det klart at den ikke vil ha noen som helst kontakt med Hamas før bevegelsen eventuelt tar avstand fra vold, anerkjenner Israel som stat og godtar inngåtte fredsavtaler. Hamas har til nå nektet å gå med på disse betingelsene.

Etter at Reshet B hadde sendt intervjuet med Halevy dagen før, anla den tidligere Mossad-sjefen lørdag en mer konservativ tone. Ifølge nyhetsbyrået AP og den israelske avisen Haaretz sa han da at «veikartet for fred» i Midtøsten strider mot Israels interesser.

Ephraim Halevy var spesielt bekymret for at denne fredsplanen setter Israels kontroll over Jerusalem i fare. Veikartet er lagt fram av den såkalte Midtøsten-kvartetten – FN, USA, Russland og EU.