Kjennelsen ble lest opp i den føderale domstolen i Houston i delstaten Texas torsdag.

Skilling ble også funnet skyldig i innsidehandel. Han var tiltalt på 28 punkter om sammensvergelse, innsidehandel og svindel, mens Lay var tiltalt på seks punkter om sammensvergelse og svindel.

Enron gikk konkurs og falt sammen i kjølvannet av en lang rekke regnskapsskandaler i desember 2001.