Søksmålet krever at det amerikanske forurensningstilsynet EPA iverksetter reguleringstiltak mot utslipp av klimagasser.

EPA regulerer ikke utslipp av CO2 fordi de, på ordre fra Det hvite hus, ikke betrakter gassen som forurensning, sier miljøorganisasjoner som har sluttet seg til søksmålet.

CO2 er ikke giftig. Men den er den viktigste klimagassen, og bidrar til globale klimaendringer.

– Regjeringen har både juridisk og moralsk plikt til å bekjempe global oppvarming, sier advokat David Bookbinder fra Sierra Club, en av miljøorganisasjonene som har sluttet seg til søksmålet.

De ti statene bak søksmålet er California, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Mexico, Oregon, New York, Rhode Island, Vermont og Wisconsin, i tillegg til District of Columbia (Washington) og New York City.