De ti landene er Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, Slovenia, Malta og Kypros. Kommisjonen ser for seg at Romania og Bulgaria kan bli medlemmer i 2007, sier en EU-kilde til nyhetsbyrået Reuters.

EU-kommisjonens statusrapport for kandidatlandene skal legges fram onsdag. Kommisjonen går inn for streng overvåking av landenes innføring av EUs lover og regler etter at medlemskapsforhandlingene er avsluttet i desember og avtaler er undertegnet i april neste år.

Kommisjonen vil be om fullmakt til å innføre tiltak for å beskytte EU-landenes marked, som skal gjelde de første to til tre årene etter at de nye landene er tatt opp som medlemmer, hvis utvidelsen skaper forstyrrelser i EUs indre marked.

Til tross for sterkt press fra USA vil kommisjonen i denne omgang ikke fastsette noen dato for starten på medlemskapsforhandlinger for Tyrkia, fordi landet foreløpig verken oppfyller økonomiske eller menneskerettslige kriterier for medlemskap.

(NTB)