– Dette gjentar seg og gjentar seg. Politiet klarer ikke å beskytte dalitene, som de kasteløse selv kaller seg, forteller Rikke Nøhrlind.

Hun representerer International Dalit Solidarity Network og arbeider for kasteløse inderes rettigheter fra et kontor i København. Hun var i Bergen da årets vinner av Raftoprisen ble kunngjort, og takket for prisen på vegne av det internasjonale solidaritetsnettverket.

Selve prisoverrekkelsen skjer 4. november.

– Oppmuntring

Årets Raftopris går til den indiske organisasjonen The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). Organisasjonen ble dannet i 1998 for å kjempe mot diskrimineringen av kasteløse.

Nøhrlind forteller at hun har vært i kontakt med organisasjonens generalsekretær, Vincent Manoharan, etter at prisvinneren ble bekjentgjort.

– Han ser det som en stor oppmuntring og en stor ære, og håper dette bidrar til at det internasjonale samfunn retter oppmerksomhet mot det som foregår, sier Nøhrlind til NTB.

Manoharan kommer sammen med to andre fra organisasjonen til Norge 4. november for å motta prisen. Men torsdag var han i Bihar for å snakke med myndighetene om massakren på ti kasteløse. De skal ha blitt beskyldt for tyveri før de ble drept. Tirsdag i denne uken ble en ung kasteløs mann lynsjet samme sted etter å ha blitt beskyldt for hekseri, forteller Nøhrlind.

Daglig kommer meldinger om slike overgrep.

Undertrykkelse

Av Indias befolkning på 1 milliard mennesker, er omkring 167 millioner stemplet som «urene», «kasteløse» eller «urørbare». Selv kaller de seg daliter; «de undertrykte».

NCDHR arbeider for de kasteløses rettigheter og for å synliggjøre den diskrimineringen som skjer. De kasteløse diskrimineres i en rekke sammenhenger – i skole, helsevesen og arbeidsliv. De fratas eiendom og tvinges til å bosette seg i bestemte områder. Drap, voldtekter og andre overgrep skjer daglig over hele India uten at politiet griper inn.

– Indias statsminister Manmohan Singh har sammenlignet situasjonen for dalitene med forholdene til svarte sørafrikanere under apartheid, sa formannen i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård da han leste opp begrunnelsen for tildelingen.

Norge kan gjøre noe

– Med denne tildelingen ønsker vi å løfte fram et underkjent menneskerettighetsproblem, sa Lynngård.

Han viste samtidig til at diskriminering basert på avstamning, religion eller yrke også er et stort problem i land som Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka.

Lynngård oppfordrer den norske regjering til å ta opp spørsmålet om kastediskriminering gjennom Norges samarbeid med India. Norge bør også støtte og fremme forslag mot slik diskriminering i FN.

Norske bedrifter som investerer og handler med India og sørasiatiske land har også et ansvar for å motvirke diskriminering på grunnlag av kastetilhørighet i arbeidsmarkedet, sa Lynngård.