Statens naturoppsyn (SNO), som utfører disse oppdragene, har avlivet til sammen 16 voksne jerver og jerveunger i vår. Denne uka arbeider SNO med å effektuere vedtak om hiuttak i Dovre kommune i Oppland og Tynset kommune i Hedmark.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har til behandling ytterligere cirka 30 søknader om hiuttak og skadefelling av jerv, opplyser seniorkonsulent Morten Kjørstad.