Opprøret brøt ut mandag da geriljafanger hevnet seg på andre innsatte som hadde avslørt en fluktplan, sa justisminister Romulo Gonzalez.Fangene utløste flere dynamittgubber, som førte til brann og skapte panikk i fengselet. Mange innsatte forsøkte å flykte i kaoset, men vokterne kastet tåregass ned i kloakksystemet og hindret flukten.Politi og fangevoktere klarte å slå ned opprøret i La Modelo-fengselet tirsdag.Samtidig ble to drept og to skadd i opptøyer i et annet fengsel, Villa Hermosa i Palmira sørvest i Colombia.