Seks av mennene ble arrestert i London, mens én av de andre ble pågrepet i Manchester i Nord-England.

Alle mistenkes for å ha forberedt terroraksjoner.

De ti skal opprinnelig være fra Algerie.