Quicks tilståelse stemmer med etterforskningen som er gjort i forbindelse med drapet. Det er derfor hevet over enhver rimelig tvil at han står bak ugjerningen, heter det i dommen fra retten i Sundsvall.

Selv om det ble skrevet om drapet i avisene, mener domstolen at Quick ikke er blitt påvirket av avisdekningen i sine forklaringer.

Domstolen peker blant annet på at Quick ga opplysninger om kjennetegn på Johans kropp, blant annet et fødselsmerke, som ikke var kjent for offentligheten før Quick tilsto.

Likeledes konstaterer retten at hendelser som Quick fortalte om den morgenen Johan forsvant, viser seg å stemme. Det gjelder blant annet en annen gutt med en spesiell genser, som Quick så.

Quick ble dømt til fortsatt tvangsinnleggelse ved en psykiatrisk klinikk.

NTB