Det er eierselskapet The New York Times Company som har satt avisen kniven på strupen etter at det ble klart at avisen risikerer et tap i år på 85 millioner dollar, tilsvarende rundt 570 millioner kroner.

Lokale forhandlinger med de ansatte skal ha gitt utsikter til en løsning, og eierne utsatte derfor fristen til søndag 3. mai, etter at den opprinnelig var satt til 1. mai.

The Boston Globe er en av USAs mest anerkjente kvalitetsaviser og har kommet ut i 137 år. Trusselen om at avisa kan ble nedlagt har utløst en rekke reaksjoner. Senatorene Edward Kennedy og John Kerry er blant dem som har henvendt seg til The New York Times Companys styreleder Arthur Sulzberger med bønn om at det må finnes en løsning slik at avisen fortsetter å komme ut.

To dagsaviser i amerikanske storbyer har måttet stenge tidligere i år. Eierne fant ikke grunnlag for å fortsette driften av verken Rocky Mountain News i Denver eller Seattle Post-Intelligencer i Seattle i delstaten Washington på USAs vestkyst.