Fra dagens beskjedne 81 vindturbiner i drift, summerer NVE meddelte konsesjoner og søknader under behandling til mellom 719 og 954. I tillegg kommer innmeldte prosjekter med maksimalt 2.796 vindturbiner.

Til sammen kan dagens vindmølletall bli 58-doblet til 4.704.

Øker sterkt

Overingeniør Lars Håkon Bjugan i NVE sier til NTB at ikke alt som meldes inn som aktuelle prosjekter blir utbygd, men det er uansett en betydelig økning av vindkraftutbygging som ligger foran oss de kommende ti årene. Vindturbinene som er i drift i Norge i dag har en installert effekt på 157 MWh. Tenker en seg at alle planlagte og innmeldte prosjekter bygges ut, vil det gi en produksjon på mer enn 25 TWh, eller en femdel av Norges totale energiforbruk.

-10 TWh tror jeg vi kan nå uten større problemer, sier ordfører Iver Nordseth (V) i Smøla til NTB.

Han er styreleder i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) og ser store muligheter med vindkraft i Norge, men innser samtidig at motforestillingene er i ferd med å øke.