Forskere plantet genmodifisert raps, poteter, mais og sukker ved siden av konvensjonelle planter i 12 forskjellige områder i Storbritannia. Eksperimentet skulle vise om de genmodifiserte avlingene ville angripe det naturlige habitatet.

Miljøvernere har argumentert med at genmodifiserte planter kan krysse seg med ville planter og slik skade økosystemet. I forsøket viser det seg at de konvensjonelle plantene var seigere enn de modifiserte.

— Resultatene våre betyr imidlertid ikke at alle typer genmodifiserte planter er harmløse, skriver forskerne ved The Imperial College i Nature.

De fleste plantene døde etter fem år. Etter 10 år var det bare den konvensjonelle potettypen som levde. De modifiserte plantene var utstyrt med nyttige gener som gjør dem mer motstandsdyktige sprøytemidler og insektangrep, skriver BBC News.(Origo)