Forskere ved Planteforsk har gjort funn av en parasitt som kan ta knekken på iberiaskogsnegl og åkersnegl.

I samarbeid med Universitetet i Bergen undersøker forskerne om parasitten kan erstatte kjemiske midler i kampen mot snegler.

Snegleparasitten, eller nematoden , som fagfolkene kaller den, er funnet på snegler i Vestfolk og Telemark. Artens navn er Phasmarhabditis hermaphrodita.

Forekommer naturlig

Ettersom parasitten allerede ser ut til å forekomme naturlig i Norge, er det trolig fritt frem for å sette den ut i naturen i større mengder.

I Storbritannia har man utviklet det biologiske produktet «Nemaslug» basert på parasitten. Produktet selges i flere europeiske land, særlig til bruk mot åkersnegl.

«Nemaslug» er ikke godkjent for salg og bruk i Norge, men siden det nå er vist at arten allerede finnes naturlig her i landet, er det sannsynlig at middelet blir tillatt.

Bergen utsatt

Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord— og hagebruk.

Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre - som bergensområdet - utgjør ideelle omgivelser for snegler.

  • Åkersnegl (Deroceras reticulatum) har lenge vært et vanlig skadedyr i mange kulturer i jord- og hagebruk, og den finnes over hele landet.
  • Iberiaskogsnegl (Arion lusitanicus) er en nykommer i norsk fauna og er i dag til stor plage først og fremst i hager og grøntarealer.

Fakta om sneglemorderen

  • Nematoder er mikroskopiske rundormer som finnes i alle habitater. De lever på andre levende organismer. De fleste er frittlevende, og deltar i nedbrytningsprosesser i jord, men noen arter er parasitter på planter og dyr.
  • Snegleparasitten P. hermaphrodita ble første gang beskrevet i 1859, men først på slutten av 1980-tallet ble det konstatert at den kunne drepe levende snegler.
  • Snegleparasitten dreper bare snegler. Den har vist seg å være spesielt effektiv mot åkersnegl, og kan også drepe små iberiaskogsnegler.

Kilde: Planteforsk

<b>PLAGEÅND:</b> Iberiaskogsneglen er en pest og en plage for folk med grønne fingre.
E. Fløistad, Planteforsk
<b>DREPT:</b> Denne iberiaskogsneglen måtte gi opp kampen mot parasitter i et laboratorium.
E. Fløistad, Planteforsk
<b>PARASITT:</b> <i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i> kan bli vestlandske hageeieres beste venn.
E. Fløistad, Planteforsk