Den tunge arven fra krigen mot terror, som Barack Obama overtok fra George W. Bush i form av hemmelige avlyttinger, skjerpede avhørsmetoder og rykter om krigsforbrytelser, er mot presidentens vilje tilbake i sentrum for den politiske debatten.

Cheney igjen ...

Det er enda en gang tidligere visepresident Dick Cheney og hans påstander om at presidenten hadde nærmest ubegrenset handlefrihet etter terrorangrepene 11. september 2001, som har brakt, det mange ser som fortidens synder, tilbake i søkelyset.

I helgen avslørte New York Times at Kongress-lederne ikke ble informert om et dypt hemmelig antiterrorprogram, fordi Cheney beordret etterretningstjenesten til å tie.

Formannen for etterretningsutvalget, senator Dianne Feinstein, bekrefter at den nye CIA-sjefen Leon Panetta har fortalt om programmet, hvis detaljer ikke er kjent. Feinstein bekreftet at Cheney krevde hemmelighold.

Bush’ mange hemmeligheter

Avsløringen kom samtidig med at en rapport om den hemmelige telefonavlyttingen som president Bush tillot uten dommerkjennelse, forklarte at det hadde vært en rekke hemmelige overvåkingsprogram under Bush-administrasjonen.

Dessuten, president Obama har nettopp bedt sine medarbeidere gjenoppta gransking av nedslaktingen av Taliban-fanger, som skal ha foregått under afghanske krigsfyrster som i 2001 samarbeidet med amerikanske styrker.

Samtidig er bruken av såkalte skjerpede avhørsmetoder, som ifølge eksperter gikk over streken til tortur, i ferd med å bli gransket som en kriminell handling. Justisminister Eric Holder vil ha klarhet i om CIA-agenter eller andre gikk ut over de retningslinjer som regjeringen hadde gitt.

Forsiktig Obama

Etter tiltredelsen i januar stanset president Obama raskt de mest omstridte programmene og forsikret at USA ikke benyttede tortur. Han fastholdt imidlertid samtidig at der ikke var behov for å gjennomføre mer omfattende undersøkelser.

Noe slikt ville ikke bare skjerpe interne motsetninger, men også tilføye USAs allerede belastede image nye skader. Denne holdningen ble understreket da presidenten blokkerte for offentliggjøring av en rekke bilder som dokumenterte bruken av de omstridte metodene.

Bak avvisningen av grundige undersøkelser lå også en frykt for at de kunne avspore eller i verste fall blokkere det store programmet som har reformer av helsevesen og miljøbeskyttelse som et par av de mest ambisiøse punktene.

– Gjør ikke nok

Gransking av tortur, massedrap og telefonavlytting kan bety at president Obama ikke lenger selv kan sette den politiske dagsorden og dominere debatten. Samtidig kan slike undersøkelser underbygge den republikanske opposisjonens påstander om at regjeringen ikke gjør nok for å hindre nye terrorangrep.

Menneskerettsorganisasjoner og mange av presidentens demokratiske partifeller står fast på at alle overgrep og mulige lovbrudd må granskes til bunns. Det bør skje ved en såkalt sannhets— og forsoningskommisjon.

En slik undersøkelse vil ikke bli begrenset til de avhørsledere som benyttet ulovlige metoder. Den vil også trekke inn advokatene som utformet retningslinjer for avhør, og de politikerne som slo fast at det trengtes mer drakoniske metoder i den såkalte krigen mot terror.

Helt til topps

Slike undersøkelser kan gå helt til topps i den tidligere regjeringen. Flere jurister snakker om et klart lovbrudd hvis det blir bekreftet at Det hvite hus tvang CIA til å holde hemmelig flere program for Kongressen.

Demokratenes holdning ble sammenfattet av Illinois-senatoren Richard Durbin med en bemerkning om at alle som brøt loven skal stilles til ansvar for sine handlinger.

McCain: Se fremover

På motsatt side står den republikanske presidentkandidaten John McCain, som ikke ser noen vits i å grave i det som skjedde og som aldri bør skje igjen. – Jeg unnskylder det ikke. Jeg spør bare hvilke konsekvenser det vil ha for USAs image rundt i verden.

Se video Cheney og krigen mot terror

Tidligere visepresident Cheney, som har beskyldt president Obama for å svekke USA og gjøre landet mer sårbart for terroraksjoner, har avvist å kommentere de siste avsløringene.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

PÅ VEI UT: Her er visepresident Dick Cheney (i rullestol) på vei ut av politikken mens den nye visepresidenten Joe Biden observerer i bakgrunnen.
SPØKELSESTIDEN: Vedtak fra Bush-tiden (George W. Bush til v.) forfølger den nye presidenten Barack Obama.