Opplysningene om terrorplanen kommer fra amerikansk og fransk etterretning.

The Observer har fått tilgang til den hemmeligstemplede rapporten er skrevet for den franske regjeringen.

Angrepsplanen skal være utarbeidet i Pakistan, men bakmennene antas å være europeiske statsborgere. En mulighet er at det dreier seg om briter av pakistansk opprinnelse.

Den franske etterretningsorganisasjonen DGSE skriver at angrepsplanene ble avslørt ved å avlytte kommunikasjon mellom de antatte gjerningsmennene, ifølge The Observer.

Nyheten om det planlagte angrepet kommer samtidig som Eurostar-toget, som trafikkerer tunnelen under kanalen, rapporterer om et rekordhøyt antall passasjerer på vei hjem til jul. En grunn til de mange togpassasjerene er tåka som har skapt problemer for flyplassene i London-området.