Fem andre menn ble torsdag nektet løslatelse mot kausjon, deriblant den ytterliggående muslimske predikanten Abu Qatada som britiske myndigheter mener var en viktig inspirator for al-Qaida i Europa.

Mennene ble først arrestert i henhold til terrorlover som ble vedtatt etter 11. september 2001. Ingen av dem ble formelt siktet, og advokatene deres hevder flere av dem har fått psykiske problemer etter å ha sittet fengslet på ubestemt tid.

De ble frigitt tidligere i år, for deretter å bli arrestert på nytt i august.

De terrormistenkte mennene kommer med unntak av Qatada fra nordafrikanske land, og britiske myndigheter håper nå å deportere dem tilbake til hjemlandene.

Menneskerettsgrupper advarer om at de i så fall risikerer tortur og dødsstraff, og at det derfor vil være i strid med menneskerettighetene å sende dem ut av Storbritannia.