I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i går, understreket utenriksminister Jan Petersen «vårt arbeid for trygghet, sikkerhet og fred, både i vårt nærområde og i et globalt perspektiv» som en av de grunnleggende verdier som har vokst frem i norsk utenrikspolitikks hundreårige historie.

SAMTIDIG OPPLYSTE utenriksministeren at regjeringen på ny skal stille spesialstyrker til rådighet for den USA-ledede operasjonen «Enduring Freedom» i Afghanistan.

Meget kort: Denne operasjonen har som mål å utrydde de al Qaida-styrker og -baser som fortsatt måtte befinne seg i det nordlige og østlige Afghanistan. Og selvsagt å eliminere Osama bin Laden.

Al Qaida har «bitt seg fast» i disse grenseområdene mot Pakistan. Og til tross for at de vanskelig tilgjengelige områdene nærmest er blitt bombet tilbake til steinalderen, er det jevnlige rapporter om trefninger på begge sider av grensen. Pakistan er en trofast støttespiller for amerikanerne, de siste meldingene forteller at pakistanske myndigheter nå vil «kjøpe ut» pakistanere som har støttet al Qaida eller gjort seg økonomisk avhengig av terrornettverket.

Norske spesialstyrker deltok i 2002 og 2003 i jakten på al Qaida og bin Laden i disse områdene. De gjorde så god jobb — ifølge forsvarsminister Kristin Krohn Devold - at amerikanerne gjerne ville beholde dem. Men da ble andre oppgaver prioritert for norske soldater.

I går gjentok utenriksminister Jan Petersen dette med den «gode jobben» og kampen mot internasjonal terrorisme som argument for at en avdeling norske spesialstyrker skal sendes til Afghanistan.

VÅREN 2003 skapte det forundring og bestyrtelse da en av Osama bin Ladens nærmeste medarbeidere utropte Norge som terrormål.

Den offisielle forklaringen var at mannen måtte ha tatt feil. Eller at han snakket i villelse.

Det fantes ingen gode grunner for at lille Norge skulle utsettes for al Qaidas vrede.

Og ingen ville snakke høyt om det norske bidraget til jakten på al Qaida i den afghanske fjellheimen.

Siden den gang er Norge enda en gang blitt identifisert som terrormål av al Qaida. Og sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Jørn Holme, sa da han tidligere i år presenterte PSTs trusselvurdering at faren for at Norge kan bli utsatt for terrorangrep er til stede.

REGJERINGEN MÅ uten tvil ha hatt dette med i vurderingen når den bestemmer seg for å etterkomme ønsket fra USA om å sende en ny styrke til Afghanistan.

Den må være klar over at de norske soldatene ikke inviteres «på tur» fordi amerikanerne vil styrke de transatlantiske båndene, men fordi erfaringene med norske soldater fra «skarpe operasjoner» var gode - for å fullføre utenriksministerens begrunnelse til Stortinget.

Saken skal drøftes i den utvidete utenrikskomiteen i Stortinget torsdag, samme dag som Stortinget drøfter den utenrikspolitiske redegjørelsen.

Regjeringen får nok den nødvendige ryggdekningen fra Arbeiderpartiet. Men kanskje bør den si klarere fra om at det er risikoer knyttet til å delta i kampen mot internasjonal terrorisme. Minst like store som det er å stille seg utenfor.

UTENRIKSSJEF: Atle Skjærstad er utenrikssjef i Bergens Tidende.