• Siden 11. september 2001 er 600 milliarder dollar (4200 milliarder kroner) blitt flyttet fra USA. Terroristene har skiftet fra dollar til euro og de har også selv flyttet til Europa

JAN TYSTAD

Det sier den italienske forfatteren og journalisten Loretta Napoleoni.

Hun mener at dette er dårlige nyheter for Europa, fordi det vil føre til flere terroristangrep fordi terroristene nå bygger sine nettverk her i Europa. I motsetning til andre terroristeksperter har Loretta Napoleoini, som er utdannet økonom, fulgt pengestrømmen og skildrer hvor pengene kommer fra og hva de brukes til i boken «Modern Jihad» (Pluto Press), som hun presenterte i London i går.

Madrid

Hun ble spurt om Madrid-bombene og svarte at det foreløpig er umulig å si med sikkerhet hvem som står bak. Bombene ble lagd i Spania og det kan godt tenkes at al Qaida har samarbeidet med ETA, og brukt de samme leverandørene av eksplosiver.

— Hvor kommer pengene fra?

— Man må se den moderne terrorisme som en utvikling i tre faser. Den første fasen var under den kalde krigen og den sovjetrussiske okkupasjon av Afghanistan. Da var det CIA og den amerikanske regjering som ga våpen og støtte til det som senere ble Taliban og al Qaida. Sovjet hadde sine egne grupper i flere afrikanske land.

I følge Napoleoni førte slutten av den kalde krigen til at mange grupper brøt med sine støttespillere. Det gjaldt også Taliban og al Qaida. De fikk i denne fasen støtte fra muslimske kilder og de samlet inn penger i moskeer og gjennom veldedige organisasjoner. Vi er nå inne i den tredje fasen. Terroristgruppene et blitt globaliserte. De samarbeider over landegrensene og de flytter sine penger og vasker dem i flere land.

Rike

Napoleoni har sammen med Raymond Baker fra Centre for International Policy i Washington anslått at det «vaskes» svarte penger til en verdi av 1,5 trillioner dollar (7000 milliarder kroner) årlig. De omfatter smugling av narkotika, menneskesmugling og smugling av illegale våpen utført av kriminelle grupper og terroristorganisasjoner.

På spørsmål om hva som kan gjøres, svarte Napoleoni at man må gå til roten av problemene og spørre hvorfor muslimske terrorister er så populære i store deler av verden og forsøke å endre muslimenes holdning til disse organisasjonene.

— Jeg har sett barn som går rundt med T-skjorter for Bin Laden i mange arabiske land. Han er i ferd med å bli en helteskikkelse av typen Che Guevara. Politikere som statsminister Tony Blair latterliggjør slike skikkelser og hevder at de bare utgjør «en minoritet». Politikerne våre ser ned på dem, men det er farlig. De er intelligente og høyt utdannede mennesker. Bin Laden har drevet omfattende forretningsvirksomhet og har fortsatt støtte fra forretningskretser i Saudi-Arabia.

Stans pengene

Et hovedpoeng for Loretta Napoleoni er at strømmen av penger må stanses. Klarer man å stanse pengestrømmer, stanser terroren.

— Slike organisasjoner får aldri nok penger til å betale sine aktivister, bestikke våpenhandlere, eller kjøpe leiligheter som brukes som skjulesteder. Det er ikke nok at noen vestlige banker fryser bankkonti til noen få terroristledere eller diktatorer som støtter dem. Bankkonti må stanses også i de landene som støtter terroristene.

— Tror du at det også i Norge samles inn penger som havner hos terroristene?

— Det er ganske sikkert. De har alltid vært flinke til å alliere seg med veldedige organisasjoner. Man må føre en bedre kontroll og slutte å støtte finansielt regimer som gir hjelp til terroristene, sier Napoleoni.

Hun fortalte at kokainkartellet i Colombia har kjøpt opp et stort eiendomsområde i Brussel. Belgia anses i dag som et lett land for pengevasking, det er dessuten senter for EU og euro - som er terroristenes favorittvaluta for tiden.