Det sier førstestatsadvokat, Morten Eriksen, i Økokrim. Han mener internasjonal terrorisme er avhengig av finansiering via skatteparadiser. Etter den 11. september er det brått blitt politisk vilje til å tette de "svarte hullene" i internasjonal økonomi.

— USA kan ikke laserstyre kontrollen mot terrorpenger. Derfor må hele systemet fjernes hvis man skal komme finansieringen av terrorisme til livs, sier Eriksen.

Han sier penger fra våpenhandel, narko-omsetning og lovlig virksomhet ofte følger de samme veiene. Også terrorister driver med en lovlig fasade. Derfor må absolutt alle transaksjoner kunne etterspores.

Politisk vilje

Førstestatsadvokaten sier Norge og andre europeiske land har arbeidet for å endre de strenge taushetsreglene som gjør det mulig å operere skatteparadiser. Det er en utbredt oppfatning at virksomheten styres fra finanssentra som City og Manhattan i tillegg til land som Sveits og Lichtenstein.

— Hadde du spurt meg før 11. september, ville jeg sagt at vi arbeidet i et 50 årsperspektiv for å knekke de ekstreme taushetsreglene. Nå er det oppstått en helt ny situasjon der de ansvarlige i USA og andre land ser behovet for en rask forandring, sier Eriksen.

Han mener det ikke er noe problem å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å få innsyn i alle lyssky transaksjoner. Problemet har vært at den politiske viljen manglet, spesielt i USA.

Finanseliten både i London og New York har strittet imot hele tiden. Nå er den selv blitt rammet og innser brått at man har vært med på å opprettholde et livsfarlig system.

Problemet Sveits

Morten Eriksen tror ikke det blir spesielt vanskelig å tette huller der det formelle gjemmestedet er en øy i Stillehavet.

Problemet vil oppstå når et land som Sveits blir utsatt for press. Landets hovedargument har til nå vært at det ikke er noen hjelp i at Sveits endrer sine mange spesielle lover. Da vil bare andre overta.

Den verdensomspennende alliansen mot terror som vi nå ser konturene av vil trolig endre dette bildet.

Etter Eriksens mening vil Sveits ikke kunne motstå presset.

— Det er forskjell på å gjemme bort penger for en sør-amerikansk diktator og det å sitte med ansvaret for finansieringen av internasjonal terror. Terrorpenger gjemt i Sveits vil simpelthen ikke bli akseptert av verdenssamfunnet, sier førstestatsadvokaten.