TRON STRAND

Den 1. juli ble det i hele verden innført nye, strenge antiterrorregler for skipsfarten. Det kan for eksempel ses på Bryggen i Bergen hvor nye sikkerhetsgjerder er satt opp. USA har ledet an i arbeidet med å få reglene på plass. I USA er kystvakten (US Coast Guard) satt til å følge opp regelverket. Det gjør kystvakten på en nådeløs måte. De første ukene er flere skip med sterke bånd til Norge «tatt» for mindre eller større brudd på det nye regelverket i forbindelse med anløp i amerikanske havner. USA har tvunget mange skip til å gjøre vendereis siden de ikke får legge til kai i noen amerikanske havner.

Stoppet i to dager

Ett av skipene som ble tilbakeholdt var frakteskipet «Cozumel Cement». Det drives av Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi i Bergen. Skipet er registrert i Danmark og er forsikret av det norske selskapet Gard i Arendal.

Personaldirektør Sverre Jacob Mehn i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi sier at skipets losseoperasjon ble stoppet i to dager. Årsaken var at kapteinen ikke kunne redegjøre for skipets sikkerhetsplaner uten å kikke i skriftlige manualer,. US Coast Guard krever at skipets øverste offiser kan dette på rams.

— Kapteinen hadde det ikke i hodet og inspektørene var ikke fornøyd med kunnskapsnivået hans. Ved en fornyet kontroll etter et par dager ble skipet frigitt, sier Mehn. Han opplyser i tillegg at skipet siden da har gått i fast trafikk på amerikanske havner uten at det er blitt stoppet eller holdt tilbake.

Blystad-skip også stoppet

Andre skip som led samme skjebne var frakteskipene «Fanfare» og «Tolteca».

«Fanfare» er registrert i Panama. Skipet eies og drives av selskaper i Hellas, men det har sine sertifikater og godkjennelse fra det norske klassifikasjonsselskapet Det Norske Veritas. «Tolteca» drives og eies av selskaper på Kypros og er, som «Cozumel Cement», forsikret av Gard i Arendal.

Oljetankerne «Album» og «Lake Eva» ble også stoppet, men ble senere frigitt og kunne gå til sine amerikanske havner. «Album» drives av et kuwaitisk selskap som har sin sikkerhetsgodkjennelse fra Det Norske Veritas, mens «Lake Eva» drives av Blystad Shipmanagement med adresse London. Det har sine sertifikater fra Det Norske Veritas. Blystad Shipmanagement kontrolleres trolig av kjendisinvestoren Arne Blystad som de siste par årene har vært svært aktiv med investeringer innen skipsfart. Eierselskapet er registrert som Blystad Management Holding i Monrovia, Liberia.

DNV er fornøyd

De første ukene etter at de nye antiterrorreglene ble innført, er fire skip sertifisert av Det Norske Veritas stoppet av US Coast Guard, opplyser pressetalskvinne Eva Halvorsen. To av skipene hadde sine papirer i orden, men klarte ikke å få papirene frem på dataskjermene. Det førte til at de ble stoppet, men de hadde alt i orden. To av skipene har ikke det nye ISPS-sertifikatet.

— Det er rederiets ansvar å sørge for at sertifikatene er i orden, sier Halvorsen og legger til:

— Vi er komfortable med det arbeidet US Coast Guard utfører. Vi synes ikke de tar i hardere enn de bør. Vi synes den amerikanske kystvakten opptrer som forventet, sier Halvorsen. Hun vil ikke gi noen informasjon om skipene, verken navn eller om de drives eller eies av norske interessenter.