USAS PRESIDENT , George W. Bush, som har fått en lenge etterlengtet seier i kampen mot terrorisme, nølte rett nok ikke med å slå fast at al-Zarqawis død er et alvorlig tilbakeslag for al Qaida. Men Dia Rashwan ved al-Ahram-senteret for politiske og strategiske studier i Kairo fremholdt at Vesten (les: USA) har en tendens til å overdrive den sannsynlige effekt av sine suksesser. Og antakelig kommer til å gjøre det igjen.

Og da er vi kanskje like langt.

LIKVIDERINGEN AV Abu Musab al-Zarqawi var et resultat av et omfattende etterretningsarbeid fra Afghanistan til Irak.

Både amerikanske og irakiske etterretningsagenter var involvert, men ifølge flere forskjellige kilder, lot Jordan det lekke ut sent torsdag ettermiddag at det var et tips fra jordansk etterretning som ble avgjørende for at «jegerne» ble ledet frem til huset 65 km nord for Bagdad der al-Zarqawi befant seg for å delta i et møte. Blant ofrene etter den amerikanske bombingen var også terrorsjefens åndelige veileder.

MED DEN NYE irakiske regjeringen på plass, er det mye som tyder på at den viktige oppgaven på dette møtet var å planlegge og å gi grønt lys for nye aksjoner mot det sivile irakiske samfunn og regjeringen.

At jordanerne hadde behov for å fremheve sin rolle i jakten, kan ha sammenheng med at al-Zarqawi, som var av jordansk opprinnelse, sto bak selvmordsbombingen mot tre hoteller i Amman 9. november i fjor. Ved siden av togbombingen i Madrid 11. mars 2004 er dette de største terroraksjonene som kan knyttes til al-Zarqawi. Han skal for øvrig ha utført halshugging av to amerikanske statsborgere, sendt i live-opptak på arabiske fjernsynsstasjoner.

Jakten på al-Zarqawi er for øvrig en understrekning av hvor viktig det er at det internasjonale etterretningssamarbeidet fungerer, og at informasjon må utveksles om man skal oppnå vellykkede resultater. POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST) i Norge reduserte for øvrig fredag terrortrusselen mot Norge fra moderat til lav. Uten at PST-sjefen Jørn Holme kom med noen fullgod forklaring på hvorfor dette skjedde.

Nedgraderingen kommer på et tidspunkt da situasjonen er meget spent i Afghanistan, en liten uke etter at et terrornettverk er avslørt i Canada, og det er høyst usikkert om hva som vil skje etter likvideringen av al-Zarqawi.

Ifølge SITE-instituttet i USA, en tenketank som forløpende rapporterer om terrorsaker i videste forstand og lager sine analyser, er arrestasjonen av de 17 i Canada og i andre land, et avgjørende bevis for at al Qaida har gått over fra å være et sentralisert til et desentralisert, løst organisert nettverk.

Flere medlemmer av den kanadiske gruppen skal tidligere ha møtt al-Zarqawi i Irak, noen av dem skal også ha fått opplæring i al-Zarqawis treningsleirer i Irak.

DET SKAL HA VÆRT arrestasjonen av en svenskfødt bosnier, Mirad Bektasevic, i Sarajevo som førte til at den kanadiske gruppen ble rullet opp. I første omgang ble det arrestert fire dansker, deretter en svenske, Abu Usama el-Swede, før canadisk politi slo til. Til sammen skal sikkerhetstjenester i fem land ha deltatt i etterforskningen og opprullingen.

I forbindelse med arrestasjonene skal det ha blitt funnet tre tonn med ammoniumnitrat — ugrasdreperen som blandet med olje, blir et effektivt sprengstoff. Til sammenlikning ble det brukt et tonn under attentatet mot den statlige kontorbygningen i Oklahoma City i 1995. Den kanadiske gruppen skal blant annet ha planlagt et attentat mot bygningen til den kanadiske nasjonalforsamlingen i Ottawa.

Ifølge en SITE-rapport skal avansert bruk av internettet være terroristenes nye hjelpemiddel, både til spredning av propaganda, rekruttering og nettverksbygging. Bruken av internett er ikke noe nytt, men deltakerne i den kanadiske gruppen skal ha utviklet dette på en måte som har vakt oppsikt.

Og det er en understrekning av den nye globale terrortrusselen.

Og spør man seg hvorfor de «hellige krigere» er så aktive i Canada, er svaret at Canada nå har 2300 soldater i stabiliseringsstyrken i Sør-Afghanistan.