Det var bare vel en uke igjen til de skulle markere treårsdagen for det forrige terrorangrepet. Så smalt det på nytt i Kuta på Bali. Også Jimbaran Beach ble rammet i gårsdagens angrep.

— Bali er en hinduenklave og et populært turiststed for utlendinger. I et land med hovedsakelig muslimsk befolkning, er Bali et sted militante muslimer kan gjennomføre slike aksjoner uten at mange muslimer vil omkomme, sier Brynjar Lia, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Likhetstrekk med 2002

To eksplosjoner rammet i går Jimbaran, like etter var det en ny eksplosjon på en restaurant i Kuta. Klokken var rundt 20 lokal tid, og gatene var fulle av folk, mange av dem turister. De første eksplosjonene skjedde nær Four Seasons hotellet i Jimbaran, den tredje rammet restauranten Raja i et utendørs shoppingsenter i Kuta. Som i 2002 var det myke mål som ble rammet, og eksplosjonene skjedde omtrent samtidig. Mange trodde Bali var et trygt sted etter det forrige terrorangrepet, de ikke regnet med at terroristene ville angripe samme mål to ganger.

— Hvor vanlig er det å angripe det samme stedet flere ganger?

— Det er ikke typisk for al Qaida-relaterte grupper. Vi har sett eksempler på det før, blant annet ble World Trade Center i New York angrepet i både 1993 og i 2001. Sinaihalvøya er blitt rammet flere ganger, men på noe ulike steder. Ideologisk sett er det uproblematisk.

Hadde advart

— Er det samme gruppe som står bak denne aksjonen som den for tre år siden?

— Det er ikke nødvendigvis den samme forgreningen av al Qaida. I Indonesia finnes det en rekke radikale islamistgrupper som står Jemaah Islamiyah nær og som har vært delaktige i terrorhandlinger. Men det er hovedsakelig Jemaah Islamiyah som har rettet sine angrep mot utlendinger, og som foretrekker denne type aksjonsformer. Derfor er det stor sannsynlighet for at de står bak også dette angrepet.

Indonesiske myndigheter hadde advart mot at det ville komme nye terroristangrep mot vestlige mål i Indonesia. Den indonesiske presidenten, Susilo Bambang Yudhoyono, har uttalt at gårsdagens bomber helt klart var et nytt terroristangrep, og han har fordømt angrepet.

En klar link til al Qaida

— Indonesia nektet lenge for at de hadde problemer med militante grupperinger, men det endret seg mye etter Bali-bombene i 2002. Hovedproblemet i dag er at indonesiske myndigheter ikke har nok ressurser og kompetanse til å etterforske slike nettverk, sier Lia.

Han peker på at Indonesia ikke har samme kapasitet til å gjennomføre DNA-analyser, drive dataovervåking og liknende som er blitt veldig viktige i vestlige etterforskningsmetoder.

— Dessuten fungere indonesiske fengsler som en rekrutteringsarena. Når de militante muslimene blir fengslet, er det ikke bare deres tro som styrkes. Andre fanger kommer også ut som mer militante enn da var. Dette er imidlertid ikke bare et problem i Indonesia.

— Hvorfor skjer dette igjen på Bali?

— Det er både interne og eksterne årsaker. Irak-krigen har også radikaliserende effekt i Indonesia, og det har vært tette bånd mellom Afghanistan og Indonesia. Da al-Zawahiri (al Qaidas nestkommanderende, red anm.) besøkte Sørøst-Asia på 1990-tallet, uttalte han at han var imponert over hvor lett det var å operere i området. Og det synes å ha vært tette forbindelser mellom al Qaida og Jemaah Islamiah

Operert siden 40-tallet

— Vil vi få flere slike aksjoner i Indonesia?

— Jeg liker ikke å si ja, og vi får håpe at indonesiske myndigheter klarer å demme opp for slike aksjoner på lang sikt. Men Darul Islam, som er den opprinnelige organisasjonen som Jemaah Islamiyah springer ut av, har vist seg å være veldig seiglivet. Den har operert siden 1940-tallet og vil trolig avføde nye voldelige utbrytergrupper etter at Jemaah Islamiyah er rullet opp. Derfor er det dessverre liten grunn til å tro at dette er det siste angrepet, sier Lia.

— Det skapte skarpe reaksjoner da Indonesia løslot den religiøse lederen som var antatt å stå bak bombene i 2002. Har hans løslatelse hatt noe å si for de nye angrepene?

— Han var åpenbart en åndelig leder for Jemaah Islamiyah, men det har vært vanskelig å bevise hans delaktighet. Og det var kontroversielt å fengsle en prest i Indonesia, det ble sett på som et angrep på prestene og deres rett til å uttale seg.