Amerikanske bygninger skulle sprenges i luften med flest mulige dødsofre som følge. Tyskland skulle oppleve frykt som USA etter 11. september 2001. Imens ville de unge mennene nyte rollen som islams helter.

Skulle sprenge «alt» amerikansk

Nå står Adem Yilmaz, Fritz Gelowicz, Daniel Schneider og deres medtiltalte Atilla Selek på tiltalebenken i landsretten i Düsseldorf, tiltalt for å ha samlet kjemikalier med en sprengkraft tilsvarende 400 kg dynamitt, som etter påtalemyndighetens påstand skulle brukes som bilbomber mot amerikanske bygninger og statsborgere i Tyskland.

Sakens omfang er enorm. Materialet omfatter mer enn 500 ringpermer, bare tiltaleskriftet nevner 219 vitner, og saken er ventet å vare opptil to år.

Tre mot alle andre

Det ble de tre terroristaspirantenes skjebne at de i sine selverklærte helteroller følte seg litt for sikre og overlegne overfor statsmakten. De forestilte seg allerede sin nye status som superhelter da innenriksministeren skulle forklare for folk hva som var skjedd.

«Da er det oss tre mot Tyskland,» sa Adem Yilmaz ifølge politiets avlytting av hans telefon.

«Akkurat,» svarte hans medsammensvorne Fritz Gelowicz. «Det blir superfett når Schäuble må stå frem for pressen, mann!»

Men politiet kom relativt tidlig på sporet av gruppen, og det ble ikke spart på ressursene. Over 600 mann fra sikkerhetstjenestene har siden vært opptatt med saken. Allerede i 2006 ble ungdommene oppdaget mens de spionerte på en amerikansk kaserne i Hanau. Senere ble mistenkelig e-post snappet opp. Riktignok regnet de unge med at de ble overvåket, men de trodde at de var smartere enn myndighetene.

«Schäuble, han oppdager ingenting,» bemerket de på et tidspunkt da hele deres miljø allerede var forsynt med skjulte mikrofoner og kameraer.

Omvendt til islam

Fritz Gelowicz, den antatte lederen av banden, og Daniel Schneider er begge tyske statsborgere fra oppløste familier, som har omvendt seg til islam. De to andre er av tyrkisk avstamning, men oppvokst i Tyskland. Gelowicz søkte etter en mening med livet og fant den i det islamske miljøet i Neu-Ulm, hvor han utviklet sine radikale ideer og konverterte til islam. Ifølge tiltalen skal han i 2006 sammen med Schneider og Yilmaz ha reist til en av Islamsk Jihad Unions treningsleirer i Afghanistan for å lære terroristhåndverket. I 2007 kom de tilbake til Tyskland og dannet sin egen IJU-celle og begynte å planlegge terroraksjoner.

Under saken ventes Islamsk Jihad Union å komme til å spille en større rolle. Forsvaret vil bl.a. hevde at denne organisasjonen slett ikke fantes i årene 2006-07 i den form påtalemyndigheten beskriver. Hvis IJUs eksistens ikke kan bevises, faller tiltalepunktet om å tilhøre en utenlandsk terrororganisasjon bort og de tiltalte kan regne med mildere straff.

Derimot blir det ikke lett for de tiltalte å løpe fra beskyldningen om å ville danne en terrorcelle i Tyskland. Politiet har hundrevis av timer med avlyttede samtaler fra deres hus og bil, der de unge i en blanding av al Qaida-retorikk og pubertære voldsfantasier snakket om sine planer:

«Ramstein (amerikansk base. red.) lyder veldig bra, ikke,» sier Gelowicz, «det er i orden, også selv om noen dør. Du vet hva jeg mener.»

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

Bernd Rosenkranz (til v.) og Johannes Pausch forsvarer den antatte terroristen Daniel Schneider i rettssaken som starter onsdag i Dusseldorf.
Wolfgang Rattay