Ashcroft sa mandag kveld at informasjonen myndighetene har mottatt er troverdig, men at den ikke inneholder opplysninger om hvordan et angrep kan komme til å skje, eller om spesifikke mål.

— Det kan komme nye terrorangrep i USA eller mot amerikanske interesser, sa Ashcroft.

FBI-direktør Robert Mueller sier at en lignende advarsel som ble sendt ut 11. oktober, en måned etter terrorangrepene i New York og Washington, kan ha bidratt til å avverge et nytt angrep.

Ikke miltbrann

Han sa at det ikke er noen grunn til å se advarselen i sammenheng med de miltbranninfiserte brevene som er sendt til medier og politikere den siste tiden.

Advarselen er gått ut til 18.000 politikamre over hele USA og til diplomatiske stasjoner og amerikanske selskaper med kontor i utlandet, ifølge Ashcroft.

Verken Mueller eller Ashcroft ville si noe om hvor opplysningene kom fra, blant annet for ikke å gi eventuelle terrorister antydninger om hvordan informasjonen er kommet fram.

Begge understreket likevel at den vanlige amerikaner må leve og arbeide som vanlig, selv om de bør være ekstra påpasselige.

Nye tiltak

Bush-administrasjonen balanserer mellom behovet for å advare amerikanere flest og samtidig unngå å skape panikk.

President Bush har gitt ordre om innskjerpet grensekontroll i et forsøk på å hindre mulige terrorister i å komme inn i USA. FBI arbeider samtidig på høygir for å spore opp og pågripe eventuelle terrorister som allerede befinner seg i USA.

De nye anti-terrortiltakene representerer en ny linje fra amerikanske myndigheters side, som blant annet vil ha som bivirkning at det blir vanskeligere for dem som vil studere i USA å få visum.

(NTB)