NIELS JÜRGENSEN

En tsjetsjensk opprørsgruppe har med aksjonen i Beslan atter brakt den mangeårige, tsjetsjenske konflikten inn i all verdens stuer. Internasjonalt har mye sympati samlet seg om den tsjetsjenske sak og det tsjetsjenske folk, som har lidd under to brutale kriger opp gjennom 1990-årene og i dag lever i et ødelagt land.

Etter at republikken erklærte sin selvstendighet etter Sovjetunionens oppløsning i 1991, ble sympatien med den tsjetsjenske sak forsterket av de russiske styrkers brutale fremferd i den lille republikken. Nettopp det drev moderate tsjetsjenere over i opprørernes rekker.

Så kom gisselaksjonen, som med et slag kan vende hele verdensopinionen mot den tsjetsjenske sak.

— Det er snakk om meget grusomme mennesker. Vi står overfor en hensynsløs fiende, sa den kjente russiske barnelegen Leonid Rosjal i går om gisseltakerne, som han på et tidspunkt forsøkte å gjenoppta forhandlinger med.

— Jeg snakket med dem mange ganger i mobiltelefon, men hver gang jeg bad om tillatelse til å få inn vann, mat og medisin til gislene, avslo de min anmodning.

Al Qaida et varemerke

— Gisseltakingen vil avgjort skade saken og kraftig redusere antall sympatisører for den tsjetsjenske separatismen, her som i Vesten, sier den politiske kommentatoren Sergej Strokan fra Moskva-avisen Kommersant. - Aksjonen vil ytterligere isolere opprørerne fra moderate tsjetsjenere.

— Det har vært rykter om at gruppen har en direkte kontakt til al Qaida-nettverket?

— Når man snakker om al Qaida, er det ofte mer et «varemerke». I enhver politisk situasjon skal det brukes et slikt «varemerke». Kanskje har de selv vært interessert i å spre det ryktet for å vise at de ikke bare er en eller annen obskur gruppe, men har tilknytning til et større nettverk.

— Gisseltakerne må ha visst at Russland aldri ville gå inn på deres krav om frigivelse av fanger og militær tilbaketrekning fra Tsjetsjenia. Det er snakk om mennesker som tenker på en annen måte. Det er selve aksjonen som teller. For dem er det ingen vei tilbake. De har kun kampen, sier Sergej Strokan.

Brent broene

Den tsjetsjenske opprørsgruppen - og hvem som eventuelt ellers står bak gisselaksjonen - har ikke gjort den tsjetsjenske saken noen tjeneste med gisseltakningen i Beslan. De ytterliggående separatister kan fortsette den væpnete kampen mot de tsjetsjenske regjeringsmyndighetene og den russiske sentralmakt - for noen vedkommende med ren terror. Terrorkrigen kan fortsette i årevis, og jo mer isolert de blir, jo mer desperate blir de. Inngår den russiske ledelsen i forhandlinger med mer moderate opprørsgrupper, vil det trolig kun forsterke de radikale elementers terror for å fastholde den voldelige konfrontasjonen.

De ser ut til å ha brent broene bak seg. Og kanskje er den tsjetsjenske sak dermed tapt en gang for alle.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende