CHRISTINA PLETTEN

Siden 1. mai i år har 706 mennesker dødd i terrorangrep og 1630 er sårede i til sammen 399 terrorangrep, ifølge den omfattende databasen til MIPT (The National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism).

Det var imidlertid enda verre i fjor — da man i samme periode hadde 478 terrorangrep der 2089 mennesker ble såret og 751 drept.

Man må tilbake til før Irak-krigen, invasjonen av Afghanistan, og 11. september 2001 for å finne betydelig færre antall terrortilfeller. I 2000 hadde man fra begynnelsen av mai til midten av juli 151 terrorangrep, men bare 95 døde og 476 sårede.

De fleste dødsfall i terrorstatistikken i nyere tid finner vi i Midtøsten og det sørlige Asia, særlig Thailand, Filippinene og Burma.

Det er ikke bare muslimske ekstremister som står bak terrorangrepene i sommer, selv om de dominerer nyhetsbildet. Ifølge databasen utførte for eksempel den korsikanske frigjøringsbevegelsen åtte terrorangrep bare i løpet av mai. 2. juni sprengte en gruppe kalt «Revolusjonens kamp» en bombe utenfor en offentlig bygning i Aten, anarkistgruppen «Federazione Anarchia Informale» har stått for tre angrep i Italia i sommer, og i Nord-Irland rapporteres det om 13 tilfeller av terror siden begynnelsen av mai.