— Bildet som kommer til syne, er svært mørkt og det blir tilsynelatende mørkere. Så det er grunn til virkelig bekymring i verdenssamfunnet, sier Rød-Larsen, som nå er FNs spesialutsending til Libanon og Syria.

Han mener at situasjonen i regionen er blitt grunnleggende endret de siste årene.

— For få år siden var situasjonen slik den har vært i mange tiår, med den israelsk-arabiske konflikten som sentrum for alle konfliktene. Nå ser det ut til å være fire episentre for konfliktene i regionen, hver med sin egen dynamikk, sa Rød-Larsen på en pressekonferanse i FNs hovedkvarter i New York mandag.

De fire konfliktene dreier seg ifølge FN-diplomaten om Irak, Iran, forholdet mellom Syria og Libanon og den mest sentrale av dem alle: den palestinsk-israelske konflikten.

— Det nye fenomenet synes å være at alle disse konfliktene nå er fullstendig sammenfiltret så det er meget vanskelig - kanskje umulig - å finne en løsning på én av dem uten å løse alle de andre, sier Rød-Larsen.

Han mener at verdenssamfunnet nå må ta tak i de underliggende problemene i regionen, men han tviler på at det vil være mulig å finne en diplomatisk løsning i nær framtid.

Paul S. Amundsen (arkiv)